Lene Marlin Italian fan-club
Lyrics & Tabs
Versione italiana   English version

 Home page


 News
 Pictures
 Agenda
 Charts
 Press Review
 Biography
 Discography
 Lyrics & Tabs
 Diary & Chats
 Audio & Video


 International Forum
 MySpace
 Chat
 Support Lene
 Download
 Polls
 Site Search
 Links


 Staff/Contacts
 History
 Experiences
Back to Lyrics & Tabs


Venn
[Sivert Høyem (Madrugada)]
Når himler brennes sorte
Når solen lager natt
Og alle er blitt borte
Og du tror du er forlatt

[Thomas Dybdahl]
Når dagen går i stykker
Når tiden er forbi
Og håpet trenger krykker
Og en hånd og holde i

Ref:
[L.M./Espen Lind]
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen


[Bertine Zetlitz]
Og jeg - jeg kan være en venn

[Sissel Kyrkjebø]
Når meningen blir liten
Og tomheten så svær
[Sissel Kyrkjebø/Espen Lind]
Når troen er blitt sliten
Så er jeg fortsatt her

[L.M./Sivert Høyem]
For når ingenting kan gjøre
Det helt og godt igjen

[Kurt Nilsen]
Er det en ting jeg kan gjøre:
Jeg kan være en venn

Ref:
[Lead: Kurt Nilsen/Sivert Høyem/Sissel Kyrkjebø]
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen

[Espen Lind]
Og jeg - jeg kan være en venn

[Ravi J]
Jeg sender sanger til Mesopotamia,
Hør meg sende milde meldinger til Dagobah,
Nei jeg kan ikke la være å tenke på Neru, så på Hood, så på Sioux,
Du må ikke sove på det, Ravi lover sårene kommer gang på gang,
Vi kommer til å måtte mekke sang på sang, klang på klang, dann og vann,
Ikke våg stopp når det går trått!
Vi får det overstått, lover få deg opp, opp, opp!

Ref:
[Lead: Bertine Zetlitz]
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
[Lead: Maria Arredondo]
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen

[Lead: Odd Nordstoga]
Jeg kan være en venn
Jeg kan være en venn
[Espen Lind] Være en venn
Du vil reise deg igjen

Jeg kan være en venn
[Kurt Nilsen] Være en venn
Jeg kan være en venn
[Espen Lind] Være en venn
Du vil reise deg igjen

[Choir]
[1st group] Jeg kan være en venn [2nd group] Være en venn
[1st group] Jeg kan være en venn [2nd group] Være en venn
[1st group] Du vil reise deg igjen
[Morten Abel] Du vil reise deg igjen

[1st group] Jeg kan være en venn [2nd group] Være en venn
[Morten Abel] Jeg ser at du faller [1st group] Jeg kan være en venn
[2nd group] Være en venn [Morten Abel] Jeg ser at du faller
[1st group] Du vil reise deg igjen

Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen

When heavens burn black
When the sun is making night
And everyone has gone away
And you are the only one back

When the days are being crushed
When time itself has passed
When the hope is in need of crutches
And a hand to hold at last

Chorus:
I can be a friend
I see that you are falling
I See that you are falling
You will rise once again
I can be a friend
I see that you are falling
I See that you are falling
You will rise once again

And I - I can be a friend

When meaning gets small
And the emptiness so great
When the believers get tired
I will be standing tall

When there's nothing you can do
Fully and well once again
There is one thing I can do:
I can be a friend

Chorus
I can be a friend...

And I - I can be a friend

I'm sending songs to Mesopotamia,
Hear me send mild messages to Dagobah,
No, I cannot stop thinking 'bout Neru, then 'bout Hood, then 'bout Sioux,
You mustn't sleep away that, Ravi promises sorrows will come time by time,
We're gonna have to compose song by song, tone by tone, now and then,
Don't dare to stop when it's getting tough!
We'll overcome that, promise get you up, up, up!

I can be a friend

I can be a friend
I can be a friend
I can be a friend
You will rise once again

I can be a friend
(I can be a friend) I can be a friend
I can be a friend
You will rise once again

I can be a friend
(I can be a friend) I can be a friend
(I can be a friend) You will rise once again
You will rise once again

I can be a friend
(I can be a friend) I see that you are falling (I can be a friend)
(I can be a friend) I see that you are falling
You will rise once again

I can be a friend
I see that you are falling
I See that you are falling
You will rise once again

Tabs
No tabs...


Infos about this song
title
Venn

lyrics by
v.a.

music by
Lene Marlin / Espen Lind