Lene Marlin Italian fan-club
Press Review
Versione italiana   English version

 Home page


 News
 Pictures
 Agenda
 Charts
 Press Review
 Biography
 Discography
 Lyrics & Tabs
 Diary & Chats
 Audio & Video


 International Forum
 MySpace
 Chat
 Support Lene
 Download
 Polls
 Site Search
 Links


 Staff/Contacts
 History
 Experiences

13 September 2003
Nedlasting kan bli ulovlig
Source : Vg
Hvis du laster ned Lene Marlins CD fra nettet, gjør du ikke noe ulovlig - foreløpig.

I Norge er det fortsatt lov til å fremstille en kopi til privat bruk av en ulovlig fremstilt kopi på Internett. Det betyr at selv om det er et klart lovbrudd å legge ut en kopi av Lene Marlins kommende album «Another Day» på nettet, så er det lovlig å laste den ned.

- Jeg synes likevel at det er etisk klanderverdig å utnytte denne muligheten, og loven er nokså uklar om dette, sier jusprofessor Jon Bing ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Kultur- og kirkedepartementet har foreslått en lovendring på området - og høringsfristen gikk ut i sommer. Departementet mener at retten til å kopiere til privat bruk må opprettholdes, men at det ikke kan kopieres fra en ulovlig fremstilt kopi.

- Tidligere har ikke dette vært noe problem fordi man ikke hadde den samme muligheten til den massekopieringen som Internett gir anledning til. Nå har systemene utviklet seg slik at folk får tilgang på materiale som er ulovlig. Dette har stor innvirkning på rettighetene til dem som lager musikk, og vi antar at de taper penger på denne nedlastningen, sier avdelingsdirektør Bengt Olav Hermansen ved departementets medieavdeling.

Inger Marie Sunde, leder av politiets datakrimsenter i Økokrim, forteller at det i dag er få anmeldelser som går på piratkopiering.

- Det er veldig få anmeldelser, men en enorm utbredelse. Det er bred enighet om at beskyttelse av slike verdier krever et godt legalt rammeverk. Da vil vi ha mulighet til å forfølge flere slike saker, sier Sunde - som kan opplyse at piratkopiering på nettet er et omfattende problem, enten det gjelder musikk, film eller programvare hvor Internett brukes som transportvei for ulovlig utlagt materiale.

- Det er mange som tenker på piratvirksomhet som den omfattende produksjonen av CD-plater og filmer i Østen. Men det finnes også et annet miljø hvor man samarbeider om å knekke beskyttelseskoder og få lagt materialet tilgjengelig. Mange av disse stedene legger også ut reklame, og profitterer på denne virksomheten, sier Sunde.

Dette er tilfelle på nettstedet som la ut Lene Marlins nye plate «Another Day». Norsk reklame for blant annet Herbalife, Epleeddik og undertøysleverandøren Miriale poppet opp under nedlastningen.

 
 


Archive
(English)
Back to the
Press review in EnglishArchive
(Norwegian)
Back to the
Press review in Norwegian